Visi

Menjadi Khairu Ummah yang professional dalam Dakwah, Akademik dan Bisnes dengan ikatan ukhuwah imaniyah dalam suasana yang ceria. ^_^

Friday, July 27, 2012

Hindarilah~

by the name of ALLAH

Jika seorang penuntut ilmu sibuk dengan masalah yang belum terjadi atau tidak mungkin terjadi, bererti ia BODOH.

Jika ia sibuk dengan masalah-masalah yang tidak ada manfaatnya, bererti dia DUNGU.

Jika ia marah kerana masalah-masalah yang sebaiknya seorang muslim diam, bererti pengetahuannya DANGKAL.

Semoga Allah memberikan pertolongan dan menghindarkan kita dari semua itu!.

~~Dr. 'Aidh Al-Qarni, buku: Kaifa Tathlubu Al-'Ilma~~

1 comment:

Ada benarnya: